jandaghi Survival
مرگ دایره ای طبیعت گردان

مرگ دایره ای طبیعت گردان!

مرگ دایره ای طبیعت گردان:

در طبیعت گردی خطاهای نامحسوسی وجود دارد که در گذر زمان می تواند باعث مرگ طبیعت گرد شود. یکی از موارد حرکت دایره ای در مسیر می باشد. کسانی که در منطقه ایی طببعی در حال گشت زنی هستند اگر جهت یابی درستی نکنند، احتمال ایجاد خطای دایره ای در پیمایش آن ها وجود دارد.

هنگامی که شما در طبیعت گم شده و در حال حرکت هستید و حس می کنید در حال طی کردن مسیر درستی هستید، خطای جهت یابی شما باعث می شود که پس از طی مسافت نسبتاً زیادی (مثلا چندین ساعت یا یک روز) به نقطه اول خود برسید، که در این حالت نه تنها انرژی و توان و وقت خود را هدر داده اید بلکه به شدت روحیه شما تخریب خواهد شد و احتمال نجات شما کاهش می یابد (در بسیاری از فیلم های طبیعت گردی نیز به این نکته اشاره شده است). در طبیعت گردی های عادی و هر روزه که مسیر خود را می شناسید نیز این خطا گاهی باعث اتلاف وقت و انرژی شما می شود.

 • علل ایجاد خطای حرکت دایره ای:
 • تمرکز نکردن بر یک نقطه
 • راست پا یا چپ پا بودن
 • چرخاندن سر در مواقع تابش خورشید و باد و طوفان و …
 • عدم تعادل کوله پشتی
 • دور زدن تنها از یک جهت و…
 • راه های پیشگیری از خطای حرکت دایره ای:
 • بر نقطه ای تمرکز کنید یعنی نشانه ای در دور دست انتخاب کنید و به سمت آن حرکت کنید (ستاره، کوه، درخت و …).

نکته مهم: اگر در منطقه ای با دید مسطح بودید (کویر) و نشانه ای نبود، به صورت خطی و پشت سر هم با فاصله حرت کنید و همیشه از نگاه فرد آخر در یک خط باشید و اگر کسی از خط خارج شد فرد آخر او را راهنمایی کند تا خطای شما کاهش یابد. حرکت شما در کنار هم قطعاً خطای حرکت دایره ای برای شما ایجاد می کند.

 • به علت راست پا بودن شما گام های پای راست شما قویتر است و این باعث می شود میزان خیلی کمی پای راست شما از پای چپ شما بلندتر باشد و این در زمان طولانی یک روز حرکت بدون هدف، شما را در مسیر دایره ای حرکت خواهد داد (برای آزمایش این کار چشمان خود را ببندید و در مسیر مستقیم حرکت کنید و پس از طی مسافتی متوجه خواهید شد که به یک سمت تمایل پیدا کرده اید). در صورتی که نشانه ندارید و تنها هستید، باید پس از طی مسافت کمی انحراف درجه عمدی کمی به سمت پای قویتر خود ایجاد کنید تا خطای حرکت شما اصلاح شود (کار سختی است و باید خطای بدن خود را با تمرین بدست آورید).
 • در مواقع باد و طوفان توقف کرده و پس از آن حرکت کنید تا خطای حرکت نداشته باشید و اگر نمی توانید توقف کنید یک نشانه بزرگ در جلو (مانند کوه) و یک نشانه بزرگ در عقب (مانند دریاچه) در نظر بگیرید و مراقب باشید که در حین حرکت همیشه بر روی خط راستای بین این دو باشید و از خط خارج نشوید.
 • چیدمان غلط و سنگین بودن کوله پشتی در یک طرف نه تنها باعث خستگی زود هنگام شما و آسیب به پایتان می شود بلکه باعث کشیده شدن ناخود آگاه شما به طرف سنگین کوله می شود.
 • چون راست دست و یا چپ دست هستید پس عادت به دور زدن از جهت راست یا چپ موانع دارید و این خطای دایره ای را تشدید می کند. برای جلوگیری از این کار موانع را یک در میان از چپ یا راست دور بزنید.

عباس جندقی

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me