jandaghi Survival

برچسب -پناهگاه طبیعی

پناهگاه طبیعی

یافتن پناهگاه (۱)

اقامت در غارهای طبیعی: – قبل از رفتن به درون غارها و پناهگاه های آماده سر و صدا کنید و یا سنگ و اشیاء پرتاب کنید و پس از اطمینان از خالی بودن آن ها وارد شوید. زیرا سوراخی در تنه درخت که انسانی به جثه شما بتواند در...

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me