jandaghi Survival

برچسب -طناب

ساخت نیزه

ابزارسازی (ساخت نیزه با خنجر و طناب)

خنجر و طناب انفرادی مهمترین وسایل همراه یك طبیعت گرد است كه شما میتوانید با داشتن آنها همه ابزارهای مورد نیاز خود را بسازید. كم كم روش ساخت انواع وسایل را شرح میدهم. برای نیزه باید ابتدا چوب بدون انحنا و بلندتر از یك...

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me