jandaghi Survival

برچسب -ابزار سازی

صندلی چوبی

ابزار سازی (صندلی چوبی)

یك نجار با در دست گرفتن اره و یك شبه نجار نمی شود و سالها تمرین و كاروتجربه پشت آن وجود دارد وشماهم در لحظه گم شدن و بقا اگر شناخت و تمرین قبلی نداشته باشیدمرگتان حتمی است(نوشته های باقیمانده از گمشدگان در طبیعت را در...

ساخت نیزه

ابزارسازی (ساخت نیزه با خنجر و طناب)

خنجر و طناب انفرادی مهمترین وسایل همراه یك طبیعت گرد است كه شما میتوانید با داشتن آنها همه ابزارهای مورد نیاز خود را بسازید. كم كم روش ساخت انواع وسایل را شرح میدهم. برای نیزه باید ابتدا چوب بدون انحنا و بلندتر از یك...

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me