jandaghi Survival
جنگل

جنگل نوردی

یافتن پناهگاه (۲)

اقامت در غارهای طبیعی: وجود بقایای استخوانی و اجساد حیوانات خورده شده نشان وجود درندگان در آن محیط است که اجساد را گاهی به خانه می برند تا باقی آن را بخورند. اگر بوی ادرار حیوانات که نشان از قلمرو خانه، محل شکار و...

جهت یابی از روی درختان

جهت یابی از روی درختان در جنگل

  خزه های روی درختان یکی از المان هایی است که در جنگل می توانید برای جهت یابی از آن ها استفاده کنید. جهت یابی از روی درختان و خزه ها نکته های مهمی دارد که باید به آنها دقت کنید در غیر اینصورت جهت یابی شما اشتباه...

پناهگاه طبیعی

یافتن پناهگاه (۱)

اقامت در غارهای طبیعی: – قبل از رفتن به درون غارها و پناهگاه های آماده سر و صدا کنید و یا سنگ و اشیاء پرتاب کنید و پس از اطمینان از خالی بودن آن ها وارد شوید. زیرا سوراخی در تنه درخت که انسانی به جثه شما بتواند در...

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me