jandaghi Survival

دوره های آموزشی بقا در طبیعت

سفر بقا در جنگل سطح یک
 • روانشناسی بقا در طبیعت :
 • آشنایی با تدابیر پیشگیرانه گم شدن٫ قبل از رفتن به طبیعت
 • تکنیک های رفتاری صحیح  پیمایش برای جلوگیری از گم شدن درون طبیعت
 • انواع کمپ و پناهگاه :
 • روش ساختن انواع پناهگاه پتوی نجات کوهستانی
 • تکنیک های یافتن و ساختن پناهگاه حفره سنگی در کوهستان
 • یافتن آب و تصفیه آب :
 • روش های یافتن و تشخیص آب سالم در کوهستان
 • تکنیک های ساختن انواع فیلتر های تصفیه آب چند لایه ای
 • مقابله با گزندگان و درندگان :
 • آشنایی با رفتارها و روش های ایمنی در برابر گرگ ها
 • روش شناختن انواع مارها و گزش ها و ایمنی در برابر آنها
 • جهت یابی و نقشه خوانی :
 • انواع جهت یابی با عناصر طبیعی در کوهستان (سوزن و برگ و خورشید و…)
 • اندازه گیری قدم های پیمایش و روش اطلاع دادن به دیگران
 • تکنیک بیرینگ گرفتن با قطب نما جهت پیمایش صحیح
 • روش های پیش گیری از خطای دایره ای طبیعت گردان در پیمایش
 • انواع آتش های بقا:
 • تهیه آتش کوره ای سنگ چین حرارتی  
 • روش برپایی آتش محافظ درندگان در پناهگاه سنگی
 • روش های شکار و ماهیگیری :
 • روش ماهیگیری تونلی سنگ چین بدون ابزار
 • یافتن محل های مناسب برای تله گذاری و شکار در طبیعت
 • تجهیزات و ساخت ابزار بقا :
 • ساختن نیزه محافظ به کمک آتش در طبیعت
 • ساختن نیزه شکار کاردی به وسیله طناب انفرادی
 • تغذیه و پخت و پز به روش بقا :
 • پخت ماهی با انواع چیدمان شاخه ای
 • پخت ماهی به روش گل اندود کردن 
 • پخت ماهی به روش قلوه سنگی
 • پخت ماهی به روش صفحه های سنگی
 • گره های بقا و امداد و نجات :
 • روش گذر از رودخانه با طناب انفرادی
 • پیمایش شناوری معلق رودخانه ای
 • گذر با گره آلپاین و تک اتصال از رودخانه
 • گذر انفرادی پای سوم در رودخانه
 • گذر گروهی از رودخانه به کمک چوبدستی
 • گذر گروهی رودخانه با اتصال دست
 • پیمایش و شب گردی :
 • صعود صخره ای به کمک طناب انفرادی 
 • ساخت هارنس طنابی برای انواع  صعود و امداد و نجات در کوهستان
 • طبیعت درمانی در شرایط بقا:
 • انواع کاربردهای طبی جوشانده بقا در طبیعت
 • تکنیک های مدیتیشن و اثرات آن درطبیعت

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me