jandaghi Survival
کویر نوردی

جهت یابی از روی درختان کویری

در کویر و در شب هایی که هوا ابری است و ماه و ستارگان دیده نمی شوند شما با نگاه به درختان کویری میتوانید جهت خود را پیدا کنید.تکنیک های مختلف جهت یابی را در کلیپهای بعدی خواهم گفت.

عباس جندقی

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me