jandaghi Survival
عبور از رودخانه

تکنیک عبور از رودخانه

متاسفانه بسیاری از افراد در تابستان برای عبور از رودخانه ها کفش های خود را در می آورند. این کار در بعضی موارد باعث آسیب جدی به پا می شود :

اول : در رودهایی که دیواره عمود در کناره های رود وجود دارند، سنگ هایی با لبه تیز در داخل رودخانه میریزند. و عبور با پای برهنه آسیبی مانند برش های عمیق پوستی بوجود می آورد.

دوم : در رودهایی که سنگ های کف رودخانه قلوه ای و لب گرد هستند احتمال سر خوردن پای شما روی سنگ (به علت وجود خزه و…) زیاد است. پای شما پس از سرخوردن بین دو سنگ، گیر می کند و این میتواند پاک شما را بشکند، که بارها پیش آمده است.

سوم : برای عبور از رودخانه بر روی سنگ های بزرگ و ردیف شده در مقطع عرضی رودخانه که کمی از آب بیرون است ولی مرطوب است نپرید، زیرا قبل از اینکه بتوانید عکس العمعلی نشان دهید سر خواهقید خورد.
یک تکنیک بسیار ساده و جالب وجود دارد : کافیست روی سنگ ها یه مشت خاک بریزید! و سپس به راحتی عبور کنید. در قسمتی که جریان آب وجود ندارد و فقط مرطوب است. خاک بین کفش شما و سنگ مانند سمباده عمل می کند و شما سر نخواهید خورد.

عباس جندقی

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me