jandaghi Survival

آموزش ها و سفرهای بقا در طبیعت

دوره های آموزشی و سفرهای تخصصی بقا در طبیعت شامل چهار منطقه است :

۱- جنگل ۲- کوهستان ۳- کویر ۴- جزیره

همچنین شامل ۱۲ فصل در هر کدام از مناطق می باشد :

۱- روانشناسی و طب بقا ۲- کمپ و پناهگاه ۳- یافتن آب و فیلتراسیون ۴- گزندگان و درندگان ۵- جهت یابی و نقشه خوانی ۶- انواع آتش های بقا ۷- شکار و ماهیگیری ۸- تجهیزات و ابزار بقا ۹- تغذیه و پخت و پز ۱۰ – گره های بقا و امداد و نجات ۱۱- پیمایش و شب گردی ۱۲- باتلاق نوردی

در سفر به هر منطقه ( مثلا جنگل جوارم ) مطالبی شامل هر ۱۲ فصل به صورت تخصصی ارائه می شود (اطلاعات بقا در طبیعت تخصصی طبیعت گردان آموزش داده می شود ٫ نه اطلاعات بقا در طبیعت گرد نظامی که کاملا متفاوت است! ) اطلاعات منطقه مورد نظر به صورت تئوری و عملی شامل چند تکنیک در هر فصل آموزش داده خواهده شد . در نهایت مدرک داخلی و بین المللی معتبر(از موسسه های تخصصی امداد و نجات در کشور و خارج از کشور و نه موسسه های گردشگری! ) ارائه خواهد شد.

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me