jandaghi Survival
مقابله با خرس

ایمنی از حیوانات وحشی – خرس(۱)

ایمنی از حیوانات وحشی:

♦️خرس:

اگربدانید چگونه با حیوانات برخورد کنید ایمنی شما تأمین خواهد شد و بدون کوچکترین آسیبی در محیط های طبیعت خواهید بود، حتی در مواجهه با خطرناک ترین درندگان مانند خرس نیز چنین است. در این جا سه مرحله درگیری با خرس را به ترتیب ذکر خواهیم کرد:

  • قبل از برخورد با خرس (تکنیک های جلوگیری از برخورد با خرس در طبیعت):

❇️در ایران تقریباً خرس قهوه ای در البزر و زاگرس و جود دارد و خرس سیاه در سیستان وجود دارد.

❇️سعی کنید در فصل جفت گیری در مناطق خرس نباشید. جفت گیری خرس قهوه ای در اویل تابستان و خرس سیاه در اوخر تابستان است (صدای جیغ مانند خرس ها در این فصل به گوش می رسد و نشانه ای است برای شما و اینکه خرس نر و ماده تا ۳ هفته در کنار هم هستند).

❇️خرس ها در سوراخ های طبیعی شیب دره های سنگی و غارها و سوراخ بزرگ درختان پناه می گیرند، بنابراین در این مناطق توقف نکرده و کمپ نکنید.

❇️ آثار شکستگی تازه درختان میوه و مدفوع بزرگ خرس (تقریباً شبیه مدفوع انسان) نشان از نزدیکی آن می باشد. سعی کنید از قلمرو آنها خارج شوید.

❇️خرس ها هنگام بودن با بچه هایشان بسیار خطرناک هستند در این شرایط به هیچ عنوان به آنها نزدیک نشوید.

❇️ هرگز در کنار چشمه ها یا در پایین دست دره ها و جنگل ها که میوه های وحشی فراوان است کمپ نکنید. اینجا محل گذر دائمی خرس ها است.

❇️ هنگام بیدار شدن از خواب زمستانی، پیر بودن، بیمار بودن و زخمی بودن خرس ها خطرناک تر هستند.

❇️در کمپ غذا و مواد بودار را با فاصله از کمپ به درخت آویزان کنید تا خرس به دنبال آن ها به پناهگاه شما نیاید.

در ادامه درباره تکنیک های مقابله با خرس مطالبی ارائه خواهیم کرد.
ادامه دارد…

عباس جندقی

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me