jandaghi Survival
ساخت نیزه

ابزارسازی (ساخت نیزه با خنجر و طناب)

خنجر و طناب انفرادی مهمترین وسایل همراه یك طبیعت گرد است كه شما میتوانید با داشتن آنها همه ابزارهای مورد نیاز خود را بسازید. كم كم روش ساخت انواع وسایل را شرح میدهم. برای نیزه باید ابتدا چوب بدون انحنا و بلندتر از یك متر یافته وكناره یك طرف آن را به اندازه دسته خنجر تراش تخت دهید و به شكلی كه خنجر بدون لغزش به آن تكیه داده شود و طناب را با گره ساده به خنجر ببندید و سپس در طرف دیگر گره بزنید…

عباس جندقی

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me