jandaghi Survival
آبراهه خطرناک در کوهنوردی

آبراهه های خطرناک در کوهنوردی

شناسایی آبراهه ها در کوهنوردی برای حفظ جان شما از اهمیت زیادی برخوردار است. آبراهه ها بخصوص در فصل های بارش میتواند برای طبیعت گردان و کوهنوردان خطرات جبران ناپذیری ایجاد کند. در صورت گیر کردن در یک آبراهه خطرناک و وقوع سیلاب فرصت فرار و نجات برای شما وجود ندارد، پس بهتر است با شناسایی آبراهه ها در فصل های بارش از خطرات احتمالی آگاه باشید.

عباس جندقی

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me