jandaghi Survival

برچسب -تکنیک مقابله

مقابله با خرس

ایمنی از حیوانات وحشی – خرس(۱)

ایمنی از حیوانات وحشی: ♦️خرس: اگربدانید چگونه با حیوانات برخورد کنید ایمنی شما تأمین خواهد شد و بدون کوچکترین آسیبی در محیط های طبیعت خواهید بود، حتی در مواجهه با خطرناک ترین درندگان مانند خرس نیز چنین است. در این جا سه...

مقابله با گرگ

ایمنی از حیوانات وحشی – گرگ(۱)

سه موضوع را در رابطه با حیوانات وحشی باید همیشه در نظر داشته باشید: ❇️ روش های نزدیک نشدن به محدوده و تحریک نکردن حیوانات وحشی ❇️ تکنیک های پناه گرفتن و فرار هنگام رویارویی با حیوانات وحشی ❇️ روش های درگیری و دفاع هنگام...

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me