jandaghi Survival

برچسب -باتلاق

گیر کردن در باتلاق

تکنیک های باتلاق نوردی

بخش دوم به گام های خود در حین عبور در مناطق کرد و باتلاقی دقت کنید. معمولا هنگام عبور آنقدر در گیر پا کشیدن و پا کوبیدن می شوید که فراموش می کنید که آهسته در حال فرو رفتن هستید. پس هر چند گامی که بر می دارید به پشت سر...

عبور از باتلاق

تکنیک های پیشگیری از غافلگیر شدن در باتلاق نوردی

بخش اول باتلاق ها چند نوع می باشند، باتلاق های کویری و باتلاق های کوهستانی و باتلاق های جنگلی که هر کدام تکنیک های عبور خاص خود را دارد که در آینده به شرح آنها خواهم پرداخت. در این جا به چند مورد عمومی که در تمامی...

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me