jandaghi Survival

خطرات پناهگاه مناطق کوهستانی

در این کلیپ به شما آموزش می دهم چه نقاطی در کوهستان بعنوان پناهگاه برای استراحت شما خطرناک است!

یافتن هیزم خشک در دره نوردی

پیدا کردن هیزم خشک در دره نوردی یکی از چالشهای دره نوردان برای گرم کردن خودشان است. در این کلیپ به شما توضیح میدهم چطور برای درست کردن آتش هیزم خشک پیدا کنید.

استحکام چادر

در برپایی چادر باید نکاتی را در نظر گرفت که انجام ندادن آنها استحکام چادر را کم کرده و استراحت شما را مختل می کند.

آبراهه های خطرناک در کوهنوردی

شناسایی آبراهه ها در کوهنوردی برای حفظ جان شما از اهمیت زیادی برخوردار است. آبراهه ها بخصوص در فصل های بارش میتواند برای طبیعت گردان و کوهنوردان خطرات جبران ناپذیری ایجاد کند. در صورت گیر کردن در یک آبراهه...

دسته بندی -کوهستان

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me