jandaghi Survival
گیر کردن در باتلاق

تکنیک های باتلاق نوردی

بخش دوم

به گام های خود در حین عبور در مناطق کرد و باتلاقی دقت کنید. معمولا هنگام عبور آنقدر در گیر پا کشیدن و پا کوبیدن می شوید که فراموش می کنید که آهسته در حال فرو رفتن هستید. پس هر چند گامی که بر می دارید به پشت سر نگاه کنید و فرو رفتگی گام ها را بررسی کنید و اگر لازم شد مسیر خود را تغيير دهيد.

در باتلاق مسیر عبور پرندگان شما را فریب ندهد. زیرا وزن شما با آنها متفاوت است. پس همیشه جایی که مسیر عبور آنها در باتلاق است و محکم به نظر می رسد شما نمی توانید عبور کنید.

۴- توجه به رد لاستیک در پشت ماشین هنگام عبور با خودرو از منطقه باتلاقی. (عميق تر شدن رد لاستیک در پشت خودرو نشان از فرو رفتن بیشتر است ، باید دائم به پشت دقت کنید زیرا با نگاه به جلوی خودرو متوجه فرو رفتن تدریجی و کم کم لاستیک خودرو نمی شوید ولی اگر از پشت بنگرید سریع متوجه شده و قبل از گیر افتادن می توانید توقف کرده و مسیر جایگزین بیابید).

۵- همراه داشتن چوب دستی یا باتوم در عبور پیاده که در موقع گیر افتادن با تکنیک رو دست (یکی از روشهای خروج از باتلاق هنگام گیر افتادن که خواهم گفت) می توانید خارج شوید. از طرفی با فرو کردن چوبدستی قبل از پا گذاشتن می توانید چاله های باتلاقی را نیز شناسایی کنید.

۶- در عبور با خودرو در هنگام بارش از مسیر جاده نروید ، زیرا جاده زه کش شده است (کشيده شدن آب سطحی به فرو رفتگی های موجود در مسیر جاده) و شما با رفتن در مسیر جاده بیشتر فرو خواهید رفت.

باتلاق نوردی

هر چند لحظه میزان فرو رفتن رد لاستیک خود را حتی با نگاه کردن به عقب ماشین در حال حرکت چک کنید. زیرا زمانی که غافلگیر شوید دیگر دیر شده و درد سر خواهد داشت.

 

گیرکردن در باتلاق

مخصوصا اگر مانند اینجا در باتلاقی با گل های چسبنده گیر ببافتبدد (تصاویر همه مربوط به أبرگان کوه در کویر کوچک شرفی است).

همانطور که گفتم نگاه کردن به جاده روبرو در شروع مسیر بانلاقي خبلی به شما کمک نمی کند. زیرا از طریق آن و فقط می توان به میزان فرو رفتن افرادی که قبلا گذر کرده اند پی برده و مشخص نیست این گذر چه زمانی و با چه شرایطی بوده که چنین ردی به جای مانده است. علاوه بر آن در مسیرهای کاوشی که عبور فعلی وجود ندارد هیچ اطلاعی به دست نخواهید آورد.

عباس جندقی

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me