jandaghi Survival

تکنیک عبور از رود نمک!

عبور از رود نمک سخت ترین پیمایش شماست و اگر تکنیک های درست را ندانید میتواند شما را از ادامه مسیر ناتوان کند!

عباس جندقی

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me